Dinamo Ride

Bu sayfada yer alan sözleşme tamamen örnek olması için eklenmiştir. Maddeler sektöre göre
değişiklik gösterilebilir.Sözleşme içeriğini firmanıza göre düzenleyerek sitenize eklemelisiniz.
Sözleşme içeriğinden site sahibi sorumludur, Firmamızın örnek sözleşmelerin eklenmesinden
kaynaklı herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI
GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz
  takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul
  etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin
  Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
  (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği
  adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,
  Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti
  belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu
  öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır.
  14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.
  SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
 7. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının
  ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.
  KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
 8. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler
  tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya
  finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün
  içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.
  ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
 9. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez
  ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya
  engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal
  ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden
  bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden
  itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının
  hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.
  ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
 10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,
  ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır.
  Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI ,
  Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa
  mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.
  CAYMA HAKKI:
 11. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim
  tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri
  üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir
  gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
 12. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
  ŞİRKET
  ADI/UNVANI: MS ELEKTRİKLİ ULAŞIM ARAÇLARI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  ADRES: ATATÜRK MAH. AŞİNA SK. NO:2 KAPI NO:38 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
  EPOSTA: [email protected]
  TEL: 0536 318 78 06
  FAKS:
  CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
 13. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten
  itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin
  ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 14. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 15. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli
  taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu
  sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri
  çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
  CAYMA HAKKININ KULLANIMI:
 16. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün
  faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte
  gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE
  FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 17. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile
  birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
  İADE KOŞULLARI:
 18. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre
  içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve
  20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 19. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya
  iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle
  yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun
  kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu
  değildir.
 20. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit
  tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı
  iptal edilir.
  CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:
 21. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri
  gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj
  malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma
  tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından
  ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan
  ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması
  mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete
  ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler
  veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının,
  kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama
  cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması
  halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona
  ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının
  kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 22. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir
  yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner,
  kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş,
  bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
  TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
 23. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart
  sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve
  bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka
  hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep
  edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI,
  borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini
  kabul eder.
  ÖDEME VE TESLİMAT
 24. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, …………, ………, bankası
  hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.
 25. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da
  online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda
  kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir
Sohbet Et
WhatApp İletişim
Merhaba 👋
Nasıl yardımcı olabiliriz?