Dinamo Ride

DİNAMORİDE SINIRLI GARANTİ POLİTİKASI  

 1. GENEL KOŞULLAR. DinamoRide mağazada hizmet ve kendine kılavuzluk eden bakım seçeneklerine ilave olarak, ürünlerimiz için standart sınırlı garantiler sunuyoruz; bu şekilde sizinle ve elektrikli scooter’lerinizle ilgilenebiliyoruz.  

DİNAMO ve/veya bayileri kanalıyla bir ürün satın alarak, bu sınırlı garanti politikasını okuyup anladığınızı ve elektrikli scooter’in bakımı ile ilgili sorumluluklarınızı anladığınızı teyit edersiniz.  

 1. GARANTİ SÜRESİ.Tümü yeni olan EMOVE, Kaabo ve Dualtron elektrikli scooter’ler DinamoRide ve bayilerinden standart bir (2) yıllık sınırlı garantiyle satın alınır.  

Yenilenen bütün elektrikli scooter’ler, ürün sayfasında aksi belirtilmediği takdirde, standart altı (6) aylık sınırlı garantiyle gelir.  

Daha uzun bir garanti süresi tercih ederseniz, sürenizi 1, 2 veya 3 yıl daha uzatmak için, süresi uzatılmış bir garanti politikası satın alabilirsiniz. 

Sınırlama olmaksızın satılabilirlik garantileri ve belli bir amaca uygunluk da dâhil olmak üzere bütün zımni garantilerin süresini ve kapsamını yukarıda belirtilen bu açık sınırlı garanti ile sınırlandırıyoruz.  

III. GARANTİ POLİTİKASINI TADİL ETME HAKKI. DinamoRide’nun bu garanti politikasını istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın uyarlama, tadil etme ve güncelleme hakkı saklıdır. Sınırlı Garanti Politikasının güncel revizyonu, 1 Aralık 2021 itibarıyla yürürlüğe girer.  

 1. T.C KANUNLARI ÇERÇEVESİNDEKİ HAKLAR.Bu sınırlı garanti, size özel hukuki haklar verir, devletten devlete farklılık gösteren başka haklara da sahip olabilirsiniz.  
 2. ÇEVRİMİÇİ KULLANILABİLİR GARANTİ.Sınırlı garanti çevrimiçi olarak https://www.dinamoride.com/legal-warranty adresinde ve ürünle birlikte sağladığımız dokümantasyonda da yer almaktadır.  
 3. İZİN VERİLEN AĞIRLIKLAR. DinamoRide ürünlerinin aşağıdaki azami ağırlıkları destekleyen elektrikli scooter’ler olarak kullanılmasını garanti ederiz:

EMOVE

Cruiser

159 kg

EMOVE

RoadRunner

149 kg

EMOVE

Roadster

TBD

EMOVE

Touring

139 kg

 

 

DinamoRide ürünleri yukarıda sayılanların üzerindeki ağırlık değerleri üzerisi için kullanılamaz. DinamoRide ürünü, uygunsuz kullanımın bir parçası olarak ağırlık toleransı dışındaki koşullara tabi olduğu takdirde, sınırlı garanti geçersiz kılınacaktır.  

VII. BU GARANTİ KAPSAMINDA YER ALANLAR. Garanti süresi boyunca, üründe satın alma zamanından başlayarak malzeme ve işçilik kusurları olmayacağını garanti ederiz. Bu sınırlı garanti, ürünlerimizin ilgili talimatlarda belirtildiği şekilde kullanılmasına ilişkin özel koşullara dayanmaktadır. Bu kapsama, kısıtlamalarla birlikte, aşağıdaki orijinal üretici parçalarının (OEM) değiştirilmesi veya onarılması da dâhildir:  

 

 • Motor/Motorlar;  
 • Batarya;  
 • Kontrolör;  
 • Voltmetre;  
 • LCD ekranı, yalnızca DİNAMO ürününün ilk alımında,  
 • Tetik tuşu

  

Kapsam süresince tek tek parçalar için bir defa garanti talebinde bulunabilirsiniz. Örneğin, DinamoRide ilk arızada garanti kapsamındaki motoru değiştirecektir ancak garanti süresi içerisinde sonraki motor değiştirme işlemlerinin masrafı müşteriye ait olacaktır.

Ayrıca, bütün elektrikli scooter’lerde, ortalama 68 kg ağırlığında sürücüyle tahmini performans ile tavsiye edilen kullanım ve azami yük kısıtlamaları mevcuttur. Her ne kadar scooter’lerin çoğunluğu 99 kg veya fazlasını taşıyabilse de, daha uzun boylu ve daha kilolu sürücülerin sınırlı performans kapasiteleri olacaktır ve bunlar scooter’in sistemini zorlayabilir. Eğer DinamoRide elektrikli scooter bileşenlerinin aşırı yükleme nedeniyle tekrar tekrar arıza yaptığını keşfederse, DinamoRide’un aynı bileşenlerle ilgili sonraki talepleri reddetme hakkı saklıdır.

VIII. BU GARANTİ KAPSAMINDA YER ALMAYANLAR. Hem 2 yıllık sınırlı garantimiz hem de 6 aylık sınırlı garantimiz aşağıdakilerin değiştirilmesi veya onarımı için teminat VERMEZ:  

 • Şasi, ışıklar ve buton konsolları  
 • Vidalar, somunlar, güvenlik pimleri ve başka benzer küçük bileşenler  
 • Ticari kullanıma yönelik kiralık ünite olarak kullanılan veya yarışta kullanılan ürünler
 • Aşağıdakilerin sebep olduğu hasar veya arıza:
  • Yaşlanma, normal kullanım, aşınma ve yıpranma veya uygunsuz temizlik çözücülerinin veya kimyasallarının kullanılması;
  • Suya, ısıya veya soğuğa aşırı maruz kalma (örneğin, dışarıda bırakılma);  
  • Uygunsuz kullanım ve kaza hasarları;
  • İhmal;
  • Uygunsuz saklama,
  • Sevkiyat sırasında uygunsuz taşıma.  
 • Her türlü üçüncü taraf aksesuar veya parçaların hasar görmesi veya onarımı.  

Bir elektrikli scooter’e sahip olduğunuzda gerektiği gibi bakım, kullanım ve saklama esastır. Örneğin, scooter depoda bırakılır ve batarya tamamen boşalırsa, artık şarj alamayacak kadar bozulabilir. Eğer scooter bileşenlerde arızaya sebep olacak şekilde gerektiği gibi saklanmaz ya da bakımı yapılmazsa; bu, garanti kapsamında olmayacaktır.

Ayrıca, aşağıdaki eylemler de garantiyi geçersiz kılacaktır:  

 • Üründe onaylanmayan değişiklik yapılması*  
 • Hava durumuyla ilgili hasar (suya, ısıya/güneşe maruz kalma)  
 • Yanlış kullanım, yanlış onarım veya müşteri veya DİNAMO dışından bir teknisyen veya başka herhangi bir üçüncü taraf tarafından yapılan tanı.  

*Elektrikli scooter modifikasyonlarından birisi de üründe temel bakım çervesi dışında yapılacak donanım ve yazılım değişiklikleridir ve profesyonel teknisyenler veya bireysel mal sahipleri tarafından yapılabilir. DinamoRide tarafından tamamlanan modifikasyonlar garantiyi geçersiz kılmaz. Mal sahibi tarafından (Kendin Yap) veya DinamoRide kılavuzluğu olmadan tamamlanan modifikasyonlar garantiyi geçersiz kılar.

Lütfen, bu garanti politikasında aksi belirtilmediği takdirde, işgücü maliyetlerinin, sevkiyat maliyetlerinin veya onarım sırasında uygunsuzluk sebebiyle geri ödeme veya onarımlardan ötürü başka malların kazara hasar görmesinin, garanti kapsamında olmadığını kaydediniz.  

 1. ÜST MODELE GEÇİRME. Onarım sırasında parçaların üst modele geçirilmesi garanti kapsamında değildir (örneğin, orijinal motor 600W ise ve 1000W’ye yükseltmek istiyorsanız, garanti kapsamı dışında olacaktır ve ilave masrafı söz konusu olacaktır).  
 2. KUSURLU ÜRÜNLERE İLİŞKİN SORUMLULUK. KUSURLU MALLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞUMUZ, AŞAĞIDA TANIMLANDIĞI GİBİ, ONARIM, DEĞİŞTİRME VEYA PARASINI İADE ETME İLE SINIRLIDIR.  
 3. BU GARANTİDEN KİMLER YARARLANABİLİR? DinamoRide, Atatürk Mahallesi Aşina Sokak No 38/2 Küçükçekmece İstanbul Türkiye adresinde bulunmaktadır ve DinamoRide (“biz“) bu sınırlı garantiyi yalnızca ürünü ilk satın alan tüketiciyi (“siz“) kapsayacak şekilde genişletir. Ürünün sonraki herhangi bir sahibini veya devralan başka bir kişiyi kapsayacak şekilde genişletmez.

XII. GARANTİ TALEBİ KISITLAMALARI. Yeni ve yenilenen üniteler üzerindeki hem 2 yıllık sınırlı garantimiz hem de 6 aylık sınırlı garantimiz, sırasıyla, talepte bulunma hakkınızı sınırlayan ve/veya geçersiz kılan aşağıdaki kısıtlamaları içerecektir:  

  1. Garanti ürünün satın alındığı tarihte yürürlüğe konur.Eğer 15 Ocak 2021 tarihinde 1 yıllık sınırlı garantisi olan bir DinamoRide ürünü satın alırsanız, garanti 15 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olacaktır.  
  2. Garanti devredilemez ve yenilenemez.Eğer bir DinamoRide ürününü özel bir satıcıdan satın alırsanız, garanti size devredilmez. Eğer siz bir DinamoRide ürününün özel sahibiyseniz ve bunu garanti süreniz içerisinde başka birine satarsanız, garantiniz geçersiz kılınır.
  3. DinamoRide ürünü, DinamoRide ürününün satın alınan ürüne ilişkin azami ağırlığın üzerinde bir ağırlığa maruz bırakılması ve bu garantinin VII. Bölümünde sıralanan sorunlarda herhangi birisi de dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygunsuz kullanıma maruz bırakıldığı takdirde, garanti geçersizdir.  

DinamoRide, ürünlerin garanti talebine uygunluğunu belirleme hakkı saklıdır. Parçalardaki üretim kusurları ile ilgili talepler yalnızca DinamoRide’ın profesyonel teknisyenleri tarafından belirlenecektir. Rapor edilen hasarlar üretim kusuru olmayıp yanlış kullanımdan ve/veya uygunsuz bakımdan kaynaklandığı takdirde talepler reddedilebilir.  

DinamoRide 5 ya da daha fazla tamamlayıcı değiştirme parçası/onarım sağladığı ve garanti kapsamı süresince müşteriyle makul şekilde ilgilendiği takdirde; DinamoRide’ın yeni veya mevcut garanti taleplerini reddetme veya geçersiz kılma hakkı saklıdır.

XIV. NASIL GARANTİ SERVİSİ ALIRSINIZ?  

DinamoRide, servise uygun olmak koşuluyla ürünlerin onarımını sağlar:  

  1. Garanti çerçevesinde servis almak için, ürün doğrudan DinamoRide web sitesinden (www.dinamoride.com) alınmalıdır. Geçerli bir satış makbuzunuz olmalıdır. Ürünü bayilerimizden birisinden satın aldıysanız, garantiniz onlar adına tescil edilir ve garanti taleplerinizi doğrudan onlara yapmalısınız.  
  2. Ürün kiralama, ticaret veya rekabet amacıyla kullandırılamaz.  
  3. Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan müşteriler tarafından teslimi izleyen 30 gün içerisinde yapılan garanti talepleri; ücretsiz değiştirme parçalarını, onarım işgücü maliyeti ve gidiş sevkiyatını kapsar.
  4. Müşteriler tarafından teslimden 30 gün sonra yapılan garanti talepleri; ücretsiz değiştirme parçalarını kapsar ancak müşteriler onarım işgücü maliyeti ve gidiş geliş sevkiyatından sorumludurlar.  
  5. Uluslararası müşteriler müşteriler tarafından teslimi izleyen 30 gün içerisinde yapılan garanti talepleri; değiştirme parçalarını ve ücretsiz onarım işgücü maliyetini kapsar ancak müşteriler gidiş geliş sevkiyatı ücretinden sorumludurlar.
  6. Uluslararası müşteriler müşteriler tarafından teslimden 30 gün sonra yapılan garanti talepleri; ücretsiz değiştirme parçalarını kapsar ancak müşteriler onarım işgücü maliyeti ve gidiş geliş sevkiyatından sorumludurlar.  
  7. Herhangi bir satın almaya ilişkin bir ters ibraz bedeli başlatıldığı takdirde, DinamoRide’nun yeni veya mevcut garantiyi reddetme veya geçersiz kılma hakkı saklıdır.  
  8. Garanti servisi talebinde bulunabilmek için, ürün; garanti süresi dâhilinde olmalı ve 10,000 milden az kullanılmış olmalıdır.
  9. GARANTİ TALEPLERİ SÜRECİ. [email protected] a mail atın.. İlgili videoları, resimleri ve sipariş bilgilerini ekleyin. Mümkün olduğu kadar ayrıntılı olması önemlidir. Talep edilen herhangi bir müstenit belgenin sağlanmaması, garanti talebinin reddedilmesine yol açabilir.  

1-3 işgünü içerisinde, garanti taleplerine ilişkin talimat ve/veya tamamlayıcı sorular alacaksınız. Onarıma bağlı olarak, servisi teknik kılavuzlukla kendiniz tamamlayabilirsiniz veya tarafınıza profesyonel scooter’i onarım için DinamoRide a sevk etme talimatı verilecektir.  

XVI. ONARIM SÜRECİ. Aksama sürenizin mümkün olduğu kadar kısa olmasını istiyoruz, bu nedenle, bir garanti talebinde bulunduğunuz zaman size iki seçenek sunuyoruz: parça değiştirme (Kendin Yap) veya onarım servisi (profesyonel).

Parça Değiştirme  

DinamoRide, size gerekli değiştirme parçalarını ve bileşenlerini sevk edecektir ve yazılı eğitimler, videolar, e-posta ve telefon görüşmeleri/görüntülü aramalar üzerinden kılavuzlu yardım sağlayacaktır. Talep, satın almayı izleyen 30 gün içerisinde yapıldığı takdirde; tüm masraflar DinamoRide tarafından karşılanır (bizden size giden sevkiyat parçaları (gidiş) veya sizden bize gelen scooter (geliş) de dâhildir). Talep, satın almadan 30 gün sonra yapıldığı takdirde;  sevkiyat masrafları müşteriye fatura edilecektir.  

Onarım Servisi (DinamoRide’ta )

Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan müşteriler için, garanti talebiniz geçerli kabul edildiği ancak siz satın almayı izleyen ilk 30 gün içerisinde onarım yapmak için kendinizi yeterli donanıma sahip hissetmediğiniz takdirde; DinamoRide onarım servisini ayarlayabilir ve gidiş/geliş sevkiyat, işgücü maliyeti ve parçaların maliyetini karşılayacaktır. Vergi, öngörülmeyen parça değiştirme ve/veya başka üçüncü taraf maliyetlerinden dolayı yapacağınız her türlü masraftan sorumlusunuz. DinamoRide lokasyonlarımızdan (İstanbul 4.Levent) birine yakınsanız, sevkiyat masrafından kaçınmak için ürünü çalışma saatlerinde servise getirebilirsiniz.  Onarım servisini satın almayı izleyen ilk 30 gün içerisinde ayarlarsanız, DinamoRide parçaların maliyetini karşılayacaktır ancak işgücü maliyeti, gidiş/geliş sevkiyat, vergiden dolayı yapılan masraflar, öngörülmeyen parça değiştirme ve/veya başka üçüncü taraf maliyetlerinden siz sorumlusunuz.

Uluslararası müşteriler için, garanti talebiniz geçerli kabul edildiği ancak siz satın almayı izleyen ilk 30 gün içerisinde onarım yapmak için kendinizi yeterli donanıma sahip hissetmediğiniz takdirde; DinamoRide onarım servisini ayarlayabilir ve parçaların maliyetini ve işgücü masraflarını karşılayacaktır. Gidiş/geliş sevkiyat, vergiden dolayı yapılan masraflar, öngörülmeyen parça değiştirme ve/veya başka üçüncü taraf maliyetlerinden siz sorumlusunuz. Onarım servisini satın almayı izleyen ilk 30 gün içerisinde ayarlarsanız, DinamoRide parçaların maliyetini karşılayacaktır ancak işgücü maliyeti, gidiş/geliş sevkiyat, vergiden dolayı yapılan masraflar, öngörülmeyen parça değiştirme ve/veya başka üçüncü taraf maliyetlerinden siz sorumlusunuz.

XVII. ALICININ SORUMLULUĞU. Cihazın sahibi sıfatıyla, cihazınızın performansından ve bakımından siz sorumlusunuz. Rutin bakım yapıldığı tespit edilemediği takdirde, garanti talebiniz reddedilebilir. Özellikle cihazınız veya bir bileşen parçası kötü kullanım, ihmal, uygunsuz bakım veya onaylanmamış modifikasyonlar nedeniyle arızalandığı takdirde garanti kapsamı dışına çıkarılabilirsiniz. Rutin bakım, fren pedleri, fren rotorları, lastik, iç lastik (varsa), vida sıkma ve/veya değiştirme, uygun şarj etme ve saklama ve benzeri durumların kontrol edilmesini ve değiştirilmesini de kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu bileşen parçalarından bazıları, mal sahibinin kullanımına dayanarak rutin olarak kontrol edilmeli ve değiştirilmelidir ve cihazın ömrü boyunca kullanılmak üzere üretilmemiştir.  

XVIII. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

YUKARIDA TANIMLANAN ÇÖZÜM YOLLARI TEK VE MÜNHASIR ÇÖZÜM YOLLARINIZDIR VE BU SINIRLI GARANTİNİN İHLALİ İLE İLGİLİ BÜTÜN SORUMLULUĞUMUZDUR. SORUMLULUĞUMUZ HİÇBİR KOŞUL ALTINDA KUSURLU ÜRÜN İÇİN ÖDEDİĞİNİZ GERÇEK TUTARI AŞMAYACAK YA DA HİÇBİR KOŞUL ALTINDA İSTER DOĞRUDAN İSTER DOLAYLI OLSUN, HERHANGİ BİR ARIZİ, ÖZEL YA DA CEZA NİTELİĞİNDE HASAR VEYA KAYIPTAN SORUMLU OLMAYACAĞIZ.  

BAZI DEVLETLER KAZA SONUCU VEYA DOLAYLI HASARLARIN KAPSAM DIŞI BIRAKILMASINA VEYA SINIRLANMASINA İZİN VERMEZ BU NEDENLE YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLAMA VEYA KAPSAM DIŞI BIRAKMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. İLAVE BİLGİYE İHTİYAÇ DUYARSANIZ, LÜTFEN DİNAMORİDE’A DANIŞIN.  


3 GARANTİ TALEBİNDE BULUNMAK İÇİN ATABİLECEĞİNİZ 3 KOLAY ADIM

Adım 1: [email protected] ziyaret edin.
Adım 2: İlgili video, resimleri ve sipariş bilgilerini ekleyin. Mümkün olduğu kadar ayrıntılı olması önemlidir. Talep edildiğinde Videolar/Resimler ZORUNLUDUR. Talep edilen müstenit dokümantasyonun sağlanmaması garanti talebinin reddedilmesine yol açabilir.
Adım 3: 1-3 işgünü içinde garanti taleplerine ilişkin talimat ve tamamlayıcı soruları alın.

MAL SAHİBİNİN GARANTİ SORUMLULUKLARI

Cihazın sahibi sıfatıyla, siz gerekli bakımın performansından sorumlusunuz. Garanti talebiniz yalnızca bütün planlı bakımların performansını sağlamadığınız için reddedilebilir.

Mal sahibi sıfatıyla, cihazınız veya bir parçası kötü kullanma, ihmal, uygunsuz bakım veya onaylanmamış modifikasyon nedeniyle arızalanırsa garanti kapsamı dışına çıkarılabileceğinizin farkında olmalısınız. DinamoRide ürününüzle ilgili herhangi bir sorun için www.dinamoride.com adresine e-posta gönderin.

 

Sohbet Et
WhatApp İletişim
Merhaba 👋
Nasıl yardımcı olabiliriz?